SHIFT

פרויקטים

לקוחותינו

פרויקטים נבחרים

נסיון

חברת SHIFT מתמחה בניהול וריכוז תהליכי שינויי דיירים מקצה לקצה בפרויקטים למגורים על סוגיהם, באמצעות שימוש בטכנולוגיה המתקדמת ביותר בנמצא.