SHIFT

אודות SHIFT

"המומחים שלנו ממחישים ומציגים לדייר את הדירה שלו בתלת מימד מעוצב ומאפשרים לו להתאימה לצרכיו באמצעות שימוש בתוכנות מתקדמות,.."

חברת SHIFT מתמחה בניהול וריכוז תהליכי שינויי דיירים מקצה לקצה בפרויקטים למגורים על סוגיהם, באמצעות שימוש בטכנולוגיה המתקדמת ביותר בנמצא.

המומחים שלנו מציגים לדייר את הדירה שלו בתלת מימד מעוצב ולהתאימה לצרכיו באמצעות שימוש בתוכנות מתקדמות, מבצעים תיאום מערכות לבניין אחרי שינויי הדיירים ומאפשרים ליזם, לקבלן, לאנשי הביצוע והמקצוע ולדייר, לעקוב בצמידות אחרי סטטוס הדירה והבניין בכל רגע נתון, ומחזירים את התוכניות המתוקנות לקבלן, כשהן מתואמות, מדויקות ועפ"י התקנים המחמירים ביותר, והנחיות אנשי הביצוע והמתכננים.

אנחנו לוקחים אחריות מלאה על התהליך בשם היזם ומנהלים עצמאית את הקשר עם הדיירים, בכל הנוגע לשינויים בדירה שרכשו ובתיק הדייר.

כל שינוי שהדייר מבקש לבצע מטופל על ידינו, במקום אחד.

One Stop Shop

מה אנחנו עושים?

  • מפיקים הדמיות תלת מימד לבניין ולכל דירה, ואיתן יושבים עם הדיירים ומנהלים עימם את התהליך עפ"י הנחיות היזם והיועצים.
  • מנפיקים תוכניות לביצוע, מחתימים את הדיירים על התוכניות, מתמחרים עלות השינויים עבור הדייר וסוגרים את ההצעה ישירות מולו.
  • מוודאים כי תוכניות העבודה עומדות בכל תקנות התכנון והבנייה. כל תוכניות העבודה עוברות תהליכי פיקוח ובקרה מחמירים של האדריכלים שלנו, ורק לאחר מכן נשלחות לקבלן.
  • מאפשרים ליזם ולקבלן שקט מלא בתהליך, ולדייר – מענה מקצועי ואישי עד פתרון אופטימלי להגשמת חלומו בעיצוב ותכנון ביתו החדש.
  • מאפשרים את הצלחתו וניהולו היעיל של כל פרויקט, הן עבור היזם והספקים השונים והן עבור הרוכש, ללא עיכובים או תקלות